Kjør trygt over fjellet vinterstid

Kjør trygt over fjellet vinterstid

Det er viktig å pakke bilen riktig før du skal dra på tur. En fullpakket bil eller tunge gjenstander på taket kan endre kjøreegenskapene radikalt, og gjøre det vanskelig å holde bilen på veien. En skiboks er ikke beregnet for mer enn maksimalt 50-75 kilo. Usikret last medfører fare både for passasjerer og medtrafikanter.

Les alle rådene i Tryg Magasinet.