Sjøsanden camping:

Sjøsanden camping:

Publisert av Bjørn Egil Jakobsen den 02.10.23.
```html Ble fire stjerners camping

Ble fire stjerners camping

I 2019 vedtok bystyret i daværende Mandal kommune å finne nye leietakere til Sjøsanden camping, og interessen var overraskende stor.

Av Bjørn Egil Jakobsen (tekst og foto)

Valget falt på campingkjeden Top Camp, som var den aktøren som lovet å investere mest i å oppgradere campingplassen. I sommer fikk campingplassen tildelt fire stjerner, og det ble slått fast både fra kommunen og NHO at de har oppfylt sine løfter som ble gitt da kjeden og investor Thorstein Berg tok over leieavtalen hos Mandal kommune i 2019. Siden da har de investert betydelig i oppgraderinger, inkludert 50 millioner kroner i løpet av de neste ti årene og 15 millioner kroner på sanitæranlegg innen 2023.

I tillegg investerte de 21,6 millioner kroner for å overta eksisterende bygninger og anlegg.

 

NHO Reiseliv ved Jan-Henrik Larsen sto for overrekkelsen av fire stjerner til daglig leder Grethe Gjertviksen og investor Thorstein Berg. Foto: Bjørn Egil Jakobsen

 

Etter den tid har Mandal blitt slått sammen med Lindesnes kommune, og ordfører Even Tronstad Sagebakken som også hadde møtt opp for å være med på overrekkelsen av fire stjerner, uttrykte tilfredshet med oppgraderingene og imponerende resultater fra Top Camp.

Selv om kjeden i begynnelsen ble kritisert for trærfelling på campingplassen, mener de fleste nå at området har blitt et utmerket campingområde. Til tross for tidligere uenigheter skal campingplassen og Furulundens venner, en lokal forening som ytret sine bekymringer om trærfellingene, nå ha et godt forhold. Hovedsakelig takket være innsatsen til daglig leder Grethe Gjertviksten, ble det sagt i sommer.

Leder for campingavdelingen til NHO Reiseliv, Jan-Henrik Larsen, hadde med seg den prestisjefylte plaketten med fire stjerner, og han roste både renoveringen og forvandlingene campingplassen har gått gjennom.

I et helt nytt resepsjonsbygg, som også inneholder en liten campingbutikk, tar daglig leder Grethe Gjertviksten mot gjester.

 

Ordføreren er imponert

Investor Thorstein Berg, som er en av de som har investert i campingplassene, uttrykte stolthet over forvandlingen. Han la også vekt på at en firestjerners campingplass tilbyr et produkt som er høykvalitetsstemplet sammenlignet med mange andre steder både i Norge og Europa.

– Et av kriteriene var at vi skulle ha en fire stjerners camping, og oppgradering av sanitærforhold og bygninger. Jeg må si at jeg i dag er imponert av den jobben som Top Camp har gjort. De har levert på det de lovet, sa Lindesnes-ordfører Even Tronstad Sagebakken (Ap), her i samtale med investor Thorstein Berg. (Se hovedbildet).

Til slutt kom skiltet opp på veggen til Sjøsanden Camping i Mandal, og det sørget vaktmester Leif Gjertviksten for mens investor Thorstein Berg selv holdt skiltet. Du kan lese artikkelen i sin helhet i Bobil og Caravan Magasinet nummer 4, men også digitalt hos Bobilverden.no. 

 

Vaktmester Leif Gjertviksten skrur skiltet fast på veggen mens investor Thorstein Berg holder.

 

Bli medlem hos Norsk Bobil og Caravan Club og få magasinet tilsendt i posten du også:

 

 

 

`, `<h1>`, `<p class="ingress">`, `<p class="byline">` og `<p class="brodtekst">` med den faktiske teksten du vil vise på nettsiden. <p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-family: Calibri, sans-serif;">I 2019 besluttet bystyret i Mandal kommune å finne nye leietakere til Sjøsanden camping. Valget falt på campingkjeden Top Camp, som lovet å investere mest i å oppgradere campingplassen. Nå har campingplassen fått fire stjerner. Top Camp forpliktet seg til å investere 50 millioner kroner de neste ti årene, pluss 15 millioner kroner på sanitæranlegg innen 2023. </p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-family: Calibri, sans-serif;">I juli ble fire stjerner overlevert til Top Camp Sjøsanden, og ordfører Even Tronstad Sagebakken uttrykte sin tilfredshet med oppgraderingene. Men det har også vært kontrovers. I mars 2021 var det reaksjoner på at Top Camp fjernet mange trær fra campingplassen. Ordføreren påpekte at endringer var nødvendige for å oppgradere campingplassen.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-family: Calibri, sans-serif;">Investor Thorstein Berg, som har investert i flere campingplasser i Norge, uttrykte stolthet over transformasjonen av campingplassen. Han var også glad for at de nå er venner med foreningen Furulundens venner, som tidligere kritiserte trærnfellingen.</p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-family: Calibri, sans-serif;">Under overrekkelsen av fire stjerner, la Jan-Henrik Larsen fra NHO Reiseliv vekt på hvordan campingplassen har forbedret seg. Daglig leder Grethe Gjertviksten bekreftet at de nå har en god dialog med lokale folk og foreningen Furulundens venner. </p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12pt; font-family: Calibri, sans-serif;">Larsen fra NHO Reiseliv understreket at fire stjerner betyr mye for både eiere og gjester, da det indikerer kvaliteten på tjenestene som tilbys på campingplassen. Han bemerket at familier særlig vil nyte godt av den oppgraderte campingplassen</span></p></body></html>