Er du klar for vinterlagring?

Er du klar for vinterlagring?

Publisert av Martine Lorentzen den 16.11.23. Oppdatert 10.01.24.

Tema: Vinterlagring av kjøretøy

Tekst og bilde: Tryg Forsikring

Har du planlagt å vinterlagre bobilen eller campingvognen din i vinter? Da er det flere ting du må tenke på! Hvor du lagrer den og hvordan du forbereder lagringen har mye å si for bobilen eller campingvognens tilstand når våren kommer. Noen av de vanligste utfordringene er gnagere, fukt, brann og tyveri, spesielt om du ikke ser til den før til våren. Heldigvis er det flere ting du kan gjøre for å minimere risikoen for skader. Vi gir deg oversikten her!

Hvor du lagrer bobilen eller campingvognen har stor betydning for hvor mye tilsyn den trenger i løpet av lagringsperioden, ifølge Magne Skjeggestad, fagansvarlig for skade på bobil og campingvogn i Tryg. Dersom den lagres inne i oppvarmede hoteller, garasjer eller låver som holdes låst, vil gjerne behovet for hyppig tilsyn være langt mindre enn hvis den står utendørs på en parkeringsplass.

Gnagere

Små gnagere trives aller best på lune og tørre plasser, og trekker gjerne inn når vinterkulden kommer. De går en ekstra hyggelig vinter i møte dersom de er så heldige at de finner mat i den nye boligen sin. En vinterlagret bobil eller campingvogn er med andre ord det perfekte sted å lage rede for både rotter og mus.

– Gnagere kan bli et stort problem dersom de får overvintre. Jeg garanterer at lukten som slår mot deg når du åpner døren på bobilen eller campingvognen etter at gnagerne har oppholdt seg der hele vinteren, ikke er særlig trivelig, sier Magne Skjeggestad fra Tryg.

– Foruten lukten risikerer du blant annet gnageskader på det elektriske, møbler, matter og sikkerhetsbelter. Skadene kan i noen tilfeller være dekket av forsikringen, men det krever at man har et jevnlig tilsyn slik at man får stoppet problemet så tidlig som mulig, fortsetter Skjeggestad.

Det aller beste tiltaket for å unngå gnagere i bobilen eller campingvognen, er å stenge alle mulige hull og luker, samtidig som det er nødvendig med en viss form for lufting. Det skal ikke store hullet til før en liten mus enkelt kan klatre inn. Men det er uansett helt nødvendig å tømme alt av mat og smuler før lagringen. Rengjør derfor alltid godt, og sørg for at kriker og kroker er tomme for fristelser. En ekstra forsikring kan være å sette frem musefeller, men da må du sjekke innom oftere for å tømme fellene, gjerne ukentlig.

Fuktskader

Dersom du oppbevarer bobilen eller campingvognen ute, vil mest sannsynlig fuktskader være et velkjent problem. Det er heldigvis mulig å minimere risikoen for fukt noe med helt enkle grep.

Husk alltid å tømme vannsystemene helt før vinterlagring. Dette er nødvendig for å unngå skader og fukt. Et annet enkelt grep er å sette inn fuktslukere. Disse kan kjøpes hos blant annet caravanforhandlere, men må sjekkes regelmessig for å ha god effekt. Du har helt sikkert god oversikt over steder med høy risiko for kondens, og her må du huske å legge til rette for god lufttilgang under hele lagringsperioden. Objektene er heller ikke konstruert for store snømengder, så dette må passes på og måkes med forsiktighet ved behov.

– Vi ser mange skader som følge av fukt. Derfor vil vi minne alle bobil- og campingvogneiere på å ha forsikring som dekker fuktskader som oppstår i løpet av vinteren. Dersom du avregistrerer kjøretøyet i vintermånedene, må du sørge for at du beholder forsikringen som har de dekningene du ønsker, for eksempel fuktskadedekning, da du ellers står uten dekning for skader som er oppstått i den uforsikrede perioden. Det gjelder selv om skadene blir avdekket først etter at kjøretøyet er påregistrert og forsikret igjen, forklarer Skjeggestad.

Det er svært viktig at fuktskadene blir oppdaget så tidlig som mulig. Det er en av hovedgrunnene til at du bør ha hyppig tilsyn med bobilen eller campingvognen i løpet av vinterlagringen. Tilsyn er viktig både for å redusere omfanget og reparasjonskostnadene. Du kan i tillegg få hjelp til varsling av mulig fukt med en fuktsensor eller fuktalarm. Den overvåker fuktnivået kontinuerlig og varsler om det skulle oppstå en lekkasje. Avara Moist er et eksempel på en helautomatisk fuktalarm som både gir deg trygghet og ekstra gode priser på forsikring hos Tryg.

Brann og tyveri

 Brann og tyveri forekommer gjerne ikke like hyppig som fukt og gnagere, men kan ha store konsekvenser. Det er derfor svært viktig å forberede seg og sikre bobilen og campingvognen så godt som mulig. Husk å koble fra gassflasker, og lukk og lås alle åpninger. Husk å koble fra batteriet!

 – Det viktigste for å forebygge utfordringene ved vinterlagring er altså hyppig tilsyn. Du må også sørge for at du har riktig forsikring på bobilen eller campingvognen for å være dekket dersom noe skulle oppstå, forklarer Skjeggestad.

 – Her må man huske på at det er snakk om store verdier, men med omsorg og tilsyn går det vanligvis helt fint med vinterlagring.

 Tenk på dette før du vinterlagrer bobilen eller campingvognen din:

  •  Ta en ekstra kikk på forsikringene dine. Er du dekket dersom det skulle oppstå uhell ved vinterlagring?
  •  Vask og rengjør både innvendig og utvendig.
  •  Smør alle låser med låsolje.
  •  Tøm alt av vannsystemer og varmtvannstank, men husk å la alle kraner stå åpne gjennom vinteren.
  •  Sikre så godt du kan mot gnagere, gjerne med kassetter på hjulene (merk at disse må holdes snøfri gjennom vinteren for å fungere) og eventuelt feller innendørs.
  •  Sett inn fuktslukere.
  •  Sett blendingsgardinene i høy posisjon, gjerne med en glipe på et par centimeter for å unngå kondens.
  •  Ta ting av verdi med deg hjem for trygg oppbevaring.
  •  Se til bobilen eller campingvognen med jevne mellomrom i løpet av lagringsperioden for å sørge for at alt står bra til og eventuelt oppdage problemer tidlig.

Unike forsikringer for medlemmer av Norsk Bobil og Caravan Club
Velger du Tryg til å passe på deg og dine får du en helt unik forsikringsavtale som medlem i NBCC.
Du får blant annet ekstra god pris på bobil- og campingvognforsikring.