– Ingen grunn for Norge å vente

– Ingen grunn for Norge å vente

Publisert av Bjørn Egil Jakobsen den 12.03.24.
Sender forslag til Stortinget til høstent

Forslaget for å få kjøre bobiler opptil 4.250 kilo med førerkortklasse B har passert både Komiteen for Transport og Turisme (TRAN) og EU-Parlamentet. Dette gleder samferdselspolitisk talsmann Frank Sve (FrP). Nå varsler han at han ønsker å fremskynde prosessen i Norge, og vil fremme forslag i Stortinget allerede til høsten for å få innført den nye vektgrensen så raskt som mulig. 

 

Av BJØRN EGIL JAKOBSEN 

– Dette burde være mulig å få til. Det er ingen grunn til at man ikke skal kunne gå opp til 4.250 kilo. Jeg har hatt bobil selv, og vet hvor lite som skal til før man passerer dagens vektgrense på 3.500 kilo, sier samferdselspolitisk talsmann Frank Sve (FrP) til Bobil og Caravan Magasinet.  

   Han viser til at mange bobiler allerede er beregnet å kunne tåle totalvekt på i alle fall 3,8 tonn. Svært mange 4.250 kilo. Ofte har bobiler blitt «ribbet» for tilleggsutstyr og ekstra sikkerhetsutstyr for å spare vekt, slik at de kunne registreres med totalvekt på 3,5 tonn for å kunne kjøres på førerkortklasse B.

 

Dette er en artikkel fra:

Ansvarlig redaktør: Bjørn Egil Jakobsen / bjornegil@nbocc.no

 

Bruke sunn fornuft

Stortingspolitikeren viser til at mange bobileiere sliter i dag med å holde seg innenfor denne vekta. Bobilene er gjerne rett under eller rett over 3,1 tonn, og da har man lite vekt igjen til utstyr, last, vanntanker og passasjerenes vekt. 

Dessuten mener man at det er tryggere å flytte dagens lovlige tilhengervekt på 750 kilo over på kjøretøyet i stedet. 

    Norsk Bobil og Caravan Club (NBCC) startet prosessen mot EU i 2016, og sendte i 2021 et nytt innspill til EU sammen med Norsk Bobilforening og Norges Caravanbransjeforbund. Innspillene fikk eget saksnummer hos EU. I april 2022 fremmet Frank Sve, Morten Stordalen og Tor André Johnsen samme forslag på Stortinget og viste til foreningenes ønsker, men lyktes ikke å få flertall da. 

Les også: Viktig avgjørelse, men vi er ikke i mål

 

Håper på flertall i Norge

– Til høsten fremmer vi forslaget på nytt. Her er det en stor fordel å bruke sunn fornuft, og det er i hvert fall ingen grunn til å si nei til det nå som vi vet at dette vil være i tråd med resten av Europa også, fastslår stortingsrepresentant Frank Sve. 

   Forslaget han varsler at Fremskrittspartiet kommer med til høsten, og som han håper et flertall på Stortinget denne gang slutter seg til, er i tråd med forslaget som nå både har gått gjennom hos Komiteen for Transport og Turisme (TRAN) i desember i fjor og EU-parlamentet i slutten av februar i år. 

– Verdensmester i EU

– Norge har vist seg å være verdensmester i å følge EU-vedtak. Nå vet vi at 4.250 kilo vil bli endelig vedtatt i EU. Det er bare for Norge å følge opp, sier stortingspolitikeren. 

   Slik Bobil og Caravan Magasinet har forstått behandlingen i EU er man ikke helt i mål. Nøyaktige rammebetingelser for endringene i førerkortdirektivet vil bli fastsatt i triologen mellom Kommisjonen, Rådet og Europaparlamentet. 

    Arbeidsplanen forutsetter at et slikt dokument først vil bli opprettet etter valget til Europaparlamentet (6. – 9. juni i år), men dette kan skje før året er omme. Fremskrittspartiet ser i alle fall ingen grunn til å vente. 

Kan kjøre elbil på 4,25 tonn

– I dag kan vi allerede kjøre en elbil som veier 4.250 kilo med førerkortklasse B. Jeg ser ingen grunn til at vi skal vente med å innføre det samme med bobiler. Så dette er en sak vi kommer til å pushe på, lover stortingsrepresentant Frank Sve. 

   – Det har blitt antydet at det kan gå både to og tre år før vi eventuelt får denne endringen her hos oss i Norge?

   – Ikke dersom vi fremlegger nytt forslag samtidig som EU. Fremmer vi forslaget i løpet av høsten, som vi kommer til å gjøre, vil det kunne være mulig å innføre denne vektgrensa i Norge allerede fra årsskiftet 2024/25 om vi får flertall på Stortinget, svarer samferdselspolitisk talsmann hos Fremskrittspartiet.

– Bare et pennestrøk

Det nye Førerkortdirektivet som EU jobber med, og som passerte Europaparlamentet 28. februar, har som mål å fremme trafikksikkerhet og redusere antall dødsulykker. I tillegg ønsker man å oppdatere dagens regelverk rundt førerkort, forenkle og digitalisere administreringen av dette. 

   I tekstene som hittil har gått gjennom både TRAN og parlamentet ønsker man altså å gjøre det enklere for europeere å kjøre tyngre bobiler på vanlig førerkort for klasse B. 

   – Dette kan vi innføre her i Norge med bare et pennestrøk. Bobilene tåler oppklassifisering, og det er verken trafikk- eller sikkerhetsmessige grunner til å ikke gjøre det. Vi vet at dette blir endelig vedtatt i EU. Vi kan ikke ha strengere regler. Så det finnes ingen grunner for at Norge ikke skal innføre dette, fastslår han. 

 

Tips oss: bjornegil@nbocc.no

Bobil og Caravan Magasinet gies ut av Norsk Bobil og Caravan Club.

Ikke medlem enda?

Du kan betale med vipps, og så kommer siste nummer i posten i løpet av bare noen få dager: https://www.nbocc.no/innmelding/

Her kan du også ta en titt på medlemsfordelene: https://www.nbocc.no/medlemsfordeler/