Vi jobber for dine rettigheter som camper

Helt siden vi startet for over 60 år siden, har vi jobbet sammen med offentlige myndigheter for å gjøre det bedre for deg som camper.

I dag er vi Norges største og eldste interesseorganisasjon for campere. Det betyr at vi blir hørt av myndighetene! Men – jo flere medlemmer vi representerer, jo større gjennomslagskraft får vi! Derfor blir vi utrolig glade for alle som betaler sin medlemskontingent og nye medlemmer som vil støtte vårt arbeid!

Viktige fanesaker som NBCC har fått gjennomslag for

Fartsgrensen for campingvogner økt fra 70 til 80 km/t OK
Forbud mot fricamping stanset OK
Krav om eget førerkort for campingvogner avvist OK
Lavere registreringsavgift på campingvogner enn hva myndighetene planla OK
Største tillatte bredde for campingvogner økt fra 2,10 til 2,30 (senere 2,50) meter OK
Tillatt tilhengervekt for de fleste biler økt fra 90 til 100 prosent av bilens egenvekt OK
Forbud mot søvn på rasteplasser avvist OK
Enklere opp- og nedjustering av tillatt totaltvekt for campingvogn og bobil der krav om ombygging ikke alltid er påkrevd OK
Fjerning av årsavgift for campingvogner OK
Redusert omregistreringsavgift for campingvogner eldre enn 12 år OK
Likestilling med busser ved senking av størrelse på brannslukkingsapparat fra 6 kilo til 2 kilo for campingvogn og bobil i trafikk OK
Fjerne/redusere årsavgift for campingvogner/bobiler ytterligere OK
Opprettholdelse av EU-typegodkjenninger på campingvogner OK
Likestilt bomavgift for bobiler mellom 3500 kilo og 7500 kilo med bobiler under 3500 kilo OK
Likestilt tidsintervall for EU-kontroll for bobiler mellom 3500 kilo og 7500 kilo med bobiler under 3500 kilo (første EU-kontroll når bilen er 4 år, og deretter hvert annet år) OK
Økning av hastighet for bobiler over 3500 kilo til skiltet hastighet OK
Fått Statens Vegvesen til å skilte til tømmeanlegg for fritidskjøretøy OK
Fått kommuner til å fjerne eiendomsskatt på foreningseide campingplasser OK
Økning av tillatt totalvekt på campingvogn OK
Fjerning av bomavgift på veg for campingvogn OK
Stoppet innføring av ferdsskriver i bobil over 3500 kilo OK
Fått innført vrakpantordning for campingvogner og bobiler OK
Fått avklaring på hvordan kontrollregimet fungerer. Ved kontroll er det gjenstående tid på kontrollmerke som gjelder. Hvis tiden er utløpt eller brannslukkingsapparatet ikke er i orden må det inn til firma som godkjenner slike apparater OK
NBCC har i over 6 år jobbet for å få et unntak fra plan- og bygningslovens krav om 8 meter mellom lave bygg på campingplass der isolerte fortelt inngår. NBCC har fått myndighetene til å forslå et nytt og enklere regelverk der avstanden mellom campingenheter skal være minimum 4 meter. Forslaget har vært på høring, men er i skrivende stund ikke endelig vedtatt.  

Viktige fanesaker som NBCC arbeider for å få gjennomslag for

Endre førerkort til kl. B til også å omfatte bobil opptil 4250 kilo Pågår
Øke hastighet for campingvogn i Norge til 100 km/t der veien tillater det Pågår
Gjøre stellplassene i Norge sikrere og tilpasset for både campingvogn og bobil Pågår
NBCC har overfor Statens Vegvesen satt fokus på flere forbedringer av rasteplasser der det skal være plass til campingkjøretøy Pågår
NBCC har i samme innsats satt fokus på universell tilpassing. Statens Vegvesen har startet justeringer etter dette Pågår
Gjøre et grønt campingliv enda grønnere uten økte avgifter (Campinglivet er stadfestet av Østfoldforskning som noe av den mest klimavennlige ferie- og fritidsformen) Pågår
Fjerne eiendsomsskatt på isolerte fortelt Pågår
Få kommuner til å endre praksis for bruk av renovasjonsavgift på campingplasser Pågår