Reisekomite
Har ansvar for fellesturer, hovedsakelig utenfor Norge. Sentralstyrevalgt komite.

profilbilde
Erik Skybak
Leder
profilbilde
Heidi Helgestad
Medlem
profilbilde
Tor Arne Helgestad
Medlem
profilbilde
Kjell Ove Sandmo
Medlem
profilbilde
Jorunn Skybak
Medlem
profilbilde
Bente Urbrott
Medlem

Verve- og medlemspleiekomiteen

Sentralstyrevalgt komite.

profilbilde
Ann Karin J. Grimholt
Leder
profilbilde
Bjarne Sveinung Eikefjord
Medlem
profilbilde
Elisabeth Adelsten Elvestad
Medlem
profilbilde
Tine M. Stenhaug Halvorsen
Medlem
profilbilde
Pål Harrom Johnsen
Medlem
profilbilde
Helene Paulsen
Medlem
profilbilde
Mona Paulsen
Medlem
profilbilde
Solgunn Wagelid
Medlem

Teknisk komite for campingvogn og bobil
Teknisk komite har som formål å hjelpe medlemmene i NBCC med spørsmål av teknisk art, foreta undersøkelser av materiell og utstyr, samt fremme tiltak overfor myndighetene på det sikkerhetsmessige- og bruksmessige området. Komiteen kan svare på spørsmål som angår bruk og holdninger til campingvogn og bobil. Sentralstyrevalgt komite.

profilbilde
Tore Normann Sørensen
Leder
profilbilde
Ragnar Bjørntvedt
Medlem

Trafikksikkerhet- og sportskomite

Komiteen har ansvar for opplæring av kjøreinstruktører, oppdatering av NBCCs kjørekurs, samt merkekjøring (ferdighetskjøring). Komiteen har ansvar for konkurranseregler, utdannelse og godkjenning av dommerne, samt Caramba*. Sentralstyrevalgt komite.

* Caramba er en avansert konkurranseform der det kjøres og rygges mellom kjegler. I alt finnes 20 forskjellige momenter, hvorav seks-syv benyttes i hvert mesterskap. Deltakerne vet ikke på forhånd hvilke momenter som skal benyttes.Valgkomite

Landsmøtevalgt komite


profilbilde
Håvar Løberg
Leder
profilbilde
Pål Harrom Johnsen
Medlem
profilbilde
Helene Paulsen
Medlem
profilbilde
Jørn Anders Brunsvik
Varamedlem
profilbilde
Janne Merete Johansen
Varamedlem
profilbilde
Tor Magne Svendsbø
Varamedlem

Vedtektskomite

Landsmøtevalgt komite


profilbilde
Arne Ringen
Leder
profilbilde
Monica Andreassen
Medlem
profilbilde
Elisabeth Adelsten Elvestad
Medlem
profilbilde
John Olav Hammervik
Varamedlem
profilbilde
Arild Sundal
Varamedlem
profilbilde
Gjermund Pleym Wik
Varamedlem