Reisekomite
Har ansvar for fellesturer, hovedsakelig utenfor Norge. Sentralstyrevalgt komite.

profilbilde
Harald Øystein Arneberg
Leder

Verve- og medlemspleiekomiteen


profilbilde
Elisabeth Adelsten Elvestad
Leder
profilbilde
Johan Pauli Bjarnaberg
profilbilde
Tine M. Stenhaug Halvorsen
profilbilde
Oddlaug Holthe Olsen

Teknisk komite for campingvogn og bobil
Teknisk komite har som formål å hjelpe medlemmene i NBCC med spørsmål av teknisk art, foreta undersøkelser av materiell og utstyr, samt fremme tiltak overfor myndighetene på det sikkerhetsmessige- og bruksmessige området. Komiteen kan svare på spørsmål som angår bruk og holdninger til campingvogn og bobil. Sentralstyrevalgt komite.

profilbilde
Tore Normann Sørensen
Leder
profilbilde
Ragnar Bjørntvedt
profilbilde
Ole-Johnny Torgersen

Trafikksikkerhet- og sportskomite

Komiteen har ansvar for opplæring av kjøreinstruktører, oppdatering av NBCCs kjørekurs, samt merkekjøring (ferdighetskjøring). Komiteen har ansvar for konkurranseregler, utdannelse og godkjenning av dommerne, samt Caramba*. Sentralstyrevalgt komite.

* Caramba er en avansert konkurranseform der det kjøres og rygges mellom kjegler. I alt finnes 20 forskjellige momenter, hvorav seks-syv benyttes i hvert mesterskap. Deltakerne vet ikke på forhånd hvilke momenter som skal benyttes.Valgkomite

Landsmøtevalgt komite


profilbilde
Heidi Annie Vedal Strand
Leder
profilbilde
Pål Harrom Johnsen
profilbilde
Lise Marit Tickner
profilbilde
Turid Helene Abelsen
Varamedlem
profilbilde
Ragnar Bjørntvedt
Varamedlem
profilbilde
Bjørn-Tore Olsen
Varamedlem

Konfliktrådet


profilbilde
Ken-Ivan Reinholdtsen
profilbilde
Heidi Annie Vedal Strand
profilbilde
Karsten Thorvaldsen