AutoPass på ferger

AutoPass på ferger

Publisert av Martine Lorentzen den 28.06.22. Oppdatert 22.11.22.

Inngangsbilletten for å få rabatt på Auto PASS-avtaler har fått en tidsbegrenset redusering fra kr. 14.300, til kr. 4.800,- fram til 30. juni 2020.

Norsk Bobil og Caravan Club har over år jobbet med å få bedre ferjetakstsystem.

Da Auto PASS for ferje kom, så NBCC at her var det en sosial urettferdighet der de med lange firtidskjøretøy måtte forhåndsbetale (låne bort) hele kr. 13.900,- som ved siste årsskifte ble øket til kr. 14.300,-

At man må ha en aktiv Auto PASS-brikke er en selvfølge for å få rabatt men inngangsbilletten har vært alt for høy.

Her har NBCC gjort henvendelser direkte til samferdselsminister Knut Arild Hareide i et forsøk for å få endret denne forhåndsbetalingen slik at bla. barnefamilier, foreninger og håndverkere med kjøretøy lengre enn 8 meter skal greie å få tilgang til rabatten som ordningen gir uten å bli flådd økonomisk.

Man betaler jo for den plassen man tar på ferje-dekket uansett, og man kan få tilbake ubenyttet forhåndsbetalt pengesum ved årsskiftet, så det skulle ikke være noe i veien for å endre satsene. Alle vil tjene på dette.

Etter at myndighetene senket prisene har NBCC igjen gjort en henvendelse både til Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet for å få de nye takstene for forhåndsbetaling gjort tidsuavhengige.

NBCC vil følge denne saken videre i håp om å få gjennomslag også her.

Etter spørsmål om man får pengene tilbake automatisk eller må be om tilbakebetaling, har vi en guide her:

Etter å ha sjekket ut saken med AutoPASS for ferje så er det gode fordeler med rabattordningen. Hvis man har en personbil/bobil under 8 meter som man har forhåndsbetalt kr. 1.200,- og da er registrert på en AutoPass for ferje-avtale, så får man rabatt.

Om man har med seg en tilhenger/campingvogn tilkoblet personbil/bobil med lengde under 6 meter med avtale betaler man for den lengdetaksten som hele ekvipasjen utgjør.

F.eks. om hele ekvipasjen har en lengde over 10 meter betaler man for tre ganger taksten for personbil inntil seks meter.

Man får rabatten også her. (For hele lengden)

Har man en bobil mellom 6 og 8 meter forhåndsbetaler man kr. 1.200,- , og får dermed rabatt. Også her er det slik at om man her har med seg en tilhenger betaler man for den økte lengden på lik linje som for personbil under 6 meter, og får rabatt for hele lengden.

Hvis man har en avtale for en personbil, typ bobil som er lengre enn 8 meter kommer man i takstgruppen der man må forhåndsbetale kr. 4.800,- for å få avtale, og får rabatt.

Man kan få tilbake ubenyttet forhåndsbetalt beløp ved å sende en e-post til AutoPASS for ferje. Avtalen ruller og går så lenge man ikke sier den opp, og forhåndsbetalt beløp tar man med seg hele veien.

NBCC har henvendt seg til Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet for å forsøke å få gjort de nye satsene tidsuavhengige slik at disse kan gjelde for fremtiden.