Nyttige grenser og nummer

Nyttige grenser og nummer

Publisert av Martine Lorentzen den 28.06.22. Oppdatert 07.02.24.

Endelig – men hvor fort kan jeg kjøre med min ekvipasje?

Europeiske fartsgrenser, promillegrenser, valutasort, nødnummer og veiavgifter

Dataene er innsamlet og sist kontrollert i februar 2024 av Magne Storlien.

Mange av NBCCs medlemmer planlegger kanskje en Europatur som sommerens ferietur med campingvogna eller bobilen. Da kan det være lurt om du på forhånd setter deg inn i fartsgrenser, veiavgifter osv. i de landene du har tenkt å besøke.

De som har feriert en del rundt i Europa vet godt at det ikke bare er her hjemme i Norge det koster å kjøre bil! Veiavgifter er det stort sett i hele Europa. Og selv om du i flere land har lov til å kjøre i hele 130 km/t med bobilen eller vogna, så er det nok bedre å ta det med ro - du har jo ferie!

Dataene i tabellene er stort sett hentet fra www.oamtc.at og www.adac.de – nettstedene til østerrikske og tyske «NAF». Dataene er kvalitetssikret mot bl.a. www.promobil.de og det er ikke alltid nettstedene er enige!

Derfor må det tas forbehold om mulige feil i tabellene!

PS: Husk pass og europeisk helsetrygdkort for alle! God tur!

Europeiske fartsgrenser, promillegrenser og valutasort

Revidert 2024 Bil med campingvogn Bobil under 3500 kg Bobil 3500 – 7500 kg Annet
Land Landevei Motorvei Landevei Motorvei Landevei Motorvei Promille Valuta
Albania 70 km/t 80 km/t 70 km/t 80 km/t 70 km/t 80 km/t 0,1 ALL
Belgia 70 km/t 120 km/t 90 km/t 120 km/t 90 km/t 90 km/t 0,5 Euro
Bosnia-Herce. 80 km/t 80 km/t 80 km/t 130 km/t 80 km/t 80 km/t 0,3 BAM
Bulgaria 70 km/t 100 km/t 90 km/t 130 km/t 70 km/t 100 km/t 0,5 BGN
Danmark 80 km/t 80 km/t 1) 80 km/t 130 km/t 80 km/t 100 km/t 0,5 DKK
England 80 km/t 96 km/t 96 km/t 112 km/t 96 km/t 112 km/t 0,8 2) GBP
Estland 90 km/t 90 km/t 90 km/t 110 km/t 90 km/t 90 km/t 0,0 Euro
Finland 80 km/t 80 km/t 100 km/t 100 km/t 80 km/t 80 km/t 0,5 Euro
Frankrike 80 km/t 100 km/t 3) 80 km/t 130 km/t 80 km/t 110 km/t 0,5 3) Euro
Hellas 80 km/t 80 km/t 90 km/t 130 km/t 80 km/t 80 km/t 0,5 4) Euro
Italia 70 km/t 80 km/t 90 km/t 130 km/t 80 km/t 100 km/t 0,5 Euro
Kroatia 80 km/t 90 km/t 90 km/t 130 km/t 80 km/t 90 km/t 0,5 5) Euro
Latvia 80 km/t 90 km/t 90 km/t 90 km/t 90 km/t 90 km/t 0,5 6) Euro
Liechtenstein 80 km/t 80 km/t 80 km/t 100 km/t 80 km/t 100 km/t 0,8 Euro
Litauen 90 km/t 90 km/t 90 km/t 110 km/t 80 km/t 90 km/t 0,4 Euro
Luxembourg 75 km/t 90 km/t 90 km/t 130 km/t 75 km/t 90 km/t 0,5 6) Euro
Makedonia 80 km/t 80 km/t 80 km/t 80 km/t 80 km/t 80 km/t 0,5 MKD
Montenegro 80 km/t 80 km/t 80 km/t 100 km/t 80 km/t 80 km/t 0,3 Euro
Nederland 80 km/t 90 km/t 80 km/t 120 km/t 80 km/t 80 km/t 0,5 7) Euro
Norge 80 km/t 80 km/t 1) 80 km/t 110 km/t 80 km/t 110 km/t 0,2 NOK
Polen 70 km/t 80 km/t 90 km/t 140 km/t 70 km/t 80 km/t 0,2 PLN
Portugal 80 km/t 100 km/t 100 km/t 120 km/t 90 km/t 110 km/t 0,5 Euro
Romania 80 km/t 120 km/t 80 km/t 120 km/t 80 km/t 110 km/t 0,0 RON
Serbia 80 km/t 80 km/t 80 km/t 130 km/t 80 km/t 80 km/t 0,3 CSD
Slovakia 90 km/t 90 km/t 90 km/t 130 km/t 80 km/t 90 km/t 0,0 Euro
Slovenia 90 km/t 100 km/t 90 km/t 130 km/t 80 km/t 80 km/t 0,5 Euro
Spania 70 km/t 80 km/t 8) 80 km/t 120 km/t 80 km/t 90 km/t 0,5 6) Euro
Sveits 80 km/t 80 km/t 1) 80 km/t 120 km/t 80 km/t 100 km/t 0,5 9) CHF
Sverige 80 km/t 80 km/t Følg skilt Følg skilt Følg skilt Følg skilt 0,2 SEK
Tsjekkia 80 km/t 80 km/t 90 km/t 130 km/t 80 km/t 80 km/t 0,0 CZK
Tyskland 80 km/t 80 km/t 1) 100 km/t 130 km/t 80 km/t 100 km/t 0,5 10) Euro
Ungarn 70 km/t 80 km/t 90 km/t 130 km/t 70 km/t 80 km/t 0,0 HUF
Østerrike 100 km/t 100 km/t 100 km/t 130 km/t 70 km/t 80 km/t 0,5 11) Euro

1) Danmark, Norge, Sveits og Tyskland: 100 km/t hvis campingvogna er «Tempo 100»-godkjent
2) England: Storbritannia – 0,8, Skottland – 0,5
3) Frankrike: Hvis sammenlagt totalvekt < 3500 kg: 130 km/t. Yrkessjåfører og førerkort < 3 år = promillegrense 0,2
4) Hellas: Yrkessjåfører og førerkort < 2 år = promillegrense 0,2
5) Kroatia: Yrkessjåfører og fører under 25 år = promillegrense 0,0
6) Latvia, Luxembourg og Spania: Førerkort < 2 år = promillegrense 0,2
7) Nederland: Førerkort < 5 år = promillegrense 0,2
8) Spania: Hvis tilhenger er under 750 kg: 90km/t
9) Sveits: Yrkesfører = promillegrense 0,1
10) Tyskland: Fører under 21 år og buss- og taxifører = promillegrense 0,0
11) Østerrike: Førerkort < 2 år = promillegrense 0,1

Europeiske nødnummer og veiavgifter

Revidert 2024 Nødnummer Bil med campingvogn Bobil < 3500 kg Bobil 3500 - 7500 kg
Land Poli Lege Bran Vignett / ant dager Vignett / ant dager Krav om bombrikke
Albania 129 127 128 Ingen veiavgifter
Belgia 101 100 100 Miljøoblater i flere byer. Avgift Liefkenshoektunnelen ved Antwerpen.
Bosnia-Herce. 112 112 112 Avgift på fire forskjellige motorveier.
Bulgaria 166 150 160 Ca. € 7,- / 7 dager Ca. € 8,- / 7 dager Vignett ca. € 21,- / 7 dager
Danmark 112 112 112 Avgift på broene over Øresund og Storebælt
England 999 999 999 Kun på en del av M6 (se www.m6toll.co.uk) samt noen tunneler og bruer.
Estland 110 112 112 Ingen veiavgifter
Finland 112 112 112 Ingen veiavgifter
Frankrike 17 15 18 Avgifter på de fleste motorveier. Se www.autoroutes.fr
Hellas 100 166 199 Betalingsstasjoner langs motorveiene, noen broer og tunneler
Italia 113 118 115 Trekk billett ved innkjøring på motorveien, betal når du kjører av
Kroatia 92 94 93 Trekk billett ved innkjøring på motorveien, betal når du kjører av
Latvia 2 3 1 Kun avgift på € 2,- inn til badebyen Jurmala, ellers gratis
Liechtenstein 117 118 112 Ingen veiavgifter
Litauen 113 112 112 Ingen veiavgifter
Luxemburg 113 112 112 Ingen veiavgifter
Makedonia 92 94 94 Avgift på motorveiene M1, M3 og M4
Montenegro 122 124 123 Avgift på strekningen Podgorica - Bar (E 80)
Nederland 112 112 112 Avgift bare i tunnelene Westerschelde og Kil
Norge 112 113 110 Bomavgifter på mange veier – www.autopass.no
Polen 997 999 998 Veiavgifter på deler av A1, A2 og A4 Bombrikke: www.etoll.gov.pl
Portugal 112 112 112 Trekk billett ved innkjøring på motorveien, betal når du kjører av
Romania 955 961 981 € 3,- for 7 dager € 6,- for 7 dager € 20,- for 7 dager
Serbia 92 93 94 Betalingsstasjoner langs motorveiene - www.putevi-srbije.rs
Slovakia 158 150 150 € 12,- / 10 dager 1) € 12,- / 10 dager € 12,- / 10 dager
Slovenia 113 112 112 € 16,- / 7 dager € 16,- / 7 dager Bombrikke: www.darsgo.si
Spania 91 61 80 Trekk billett ved innkjøring på motorveien og betal når du kjører av.
Sveits 117 144 118 € 44 + 44,- / år. Egen vignett for henger. € 44,- / år. Oversikt over veier som krever vignett og bomavgifter. Se også www.e-vignette.ch.
Sverige 112 112 112 Bomavgifter/trängselskatt i Stockholm, Göteborg, Motala og Sundsvall. Faktura kommer i posten eller registrer deg på www.epass24.com
Tsjekkia 158 155 150 CZK 310,- / 10 dg CZK 310,- / 10 dg Bombrikke: www.mytocz.cz
Tyskland 110 112 112 Fortsatt ingen avgifter på autobahn. Miljøoblat i mange byer 2)
Ungarn 107 104 105 HUF 6400,- / 10 dg HUF 6400,- / 10 dg Bombrikke fra og med 2024: www.hu-go.hu
Østerrike 133 144 122 € 8,90 / 1 dager - € 11,50 / 10 dager.
Vignett eller digital. Se www.asfinag.at.

Bombrikke: www.go-maut.at eller www.easygo.com/en

1) Slovakia: Hvis bil og vogn har sammenlagt totalvekt over 3500 kg = 2 vignetter
2) Tyskland: For å kjøre inn mot sentrum i mange tyske byer, kreves det en miljøoblat som koster ca. NOK 220. Den kan bestilles på www.miljooblat.no. Se også siden www.green-zones.eu/de/.

NB: Det tas forbehold om mulige feil. Kontroller nøye det landet du skal besøke!