Slik forebygger du flomskader

Slik forebygger du flomskader

Publisert av Martine Lorentzen den 28.06.22. Oppdatert 22.11.22.

Fra Codan Forsikring:

Følg med på flomvarslene

Er det mye snø i fjellet er sannsynligheten for vårflom stor. I følge NVE er 2020 blant de 4-5 mest snørike årene siden 1958. Derfor bør du som bor eller ferdes i et flomutsatt område følge godt med på varslene. Sjekk også våre tips om skadeforebygging av hus, bil, båt og camping.

Her holder du deg oppdatert

Varsel om flom finner du på varsom.no. Her varsles også fare for snøskred og jordskred. På nve.no finner du kommunenes flomsonekart med detaljerte opplysninger i ditt område.

Plutselig styrtregn er blitt mer vanlig den siste tiden, spesielt i byer og tettbygde strøk. Mye vann på kort tid gjør det vanskelig for avløpsnettet å ta unna. Da blir det flom, og fare for skade på hus og eiendeler.

Vær ute i god tid

Når vannmassene kommer er det som oftest for sent å unngå skade. Derfor handler det om å være godt forberedt og ha en plan. Et godt råd er å fordele oppgavene gjennom året.

Tips for hus og hjem

 • Kontroller at avløp og kummer ikke er tette. Lag renner slik at overflatevannet kommer helt frem.
 • Rydd uteareal for gjenstander som kan bli tatt av vannet. Dører og vinduer i kjeller holdes lukket. Bruk eventuelt sandsekker til å demme opp for vannet.
 • Rens takrenner og nedløpsrød fra takrenner for løv og jord. Fjern eventuelt is i takrenner.
 • Sjekk kjeller og loft for vanninntrenging. Prøv å tette midlertidig hvis du ser at vann trenger inn.
 • Rydd kjellere, rom og boder som kan bli utsatt for flom. Flytt det du kan til steder vannet ikke vil nå.
 • Ha bøtter og skuffe klar så du lettere kan fjerne vann som måtte trenge inn.
 • Grunnmur og andre deler av huset som kan komme i kontakt med vannmasser bør behandles. Bruk murpuss, maling eller annet som holder vannet ute.
 • Bytt ut gamle avløpsrør.
 • Spør naboen om å se til huset eller hytten om du ikke er tilstede selv.

Tips for bil

 • Det er ekstra stor fare for vannplaning ved store nedbørsmengder. Tilpass farten etter forholdene.
 • Ikke kjør bilen på oversvømte veier, det kan føre til motorstopp.
 • Vurder å la bilen stå hvis du vet at du har slitte bildekk.
 • Når du vet at flommen kommer, kjør bilen bort og parker den på et trygt sted.

Tips for campingvogn og bobil

 • Rydd vekk alle løse gjenstander.
 • Pakk ned fortelt og inventar.
 • Demonter eller flytt helårstelt dersom det er mulig - en flom vil ødelegge teltet.
 • Flytt bobil/campingvogn vekk fra flomutsatte områder.

Tips for båt

 • Ta en ekstra tur til båten og sjekk at presenninger sitter godt. Sørg for at vannet renner av.
 • Sjekk at lensepumper virker som de skal. Vannet skal renne ut av båten og ikke tynge ekstra.
 • Sjekk at båten er fortøyd godt.

Sjekk skadeomfanget og ta kontakt

Når uværer er over er det vitkig å sjekke mulige vannskader. Let etter lekkasjer, prøv å fjerne vannet og tett midlertidig.

Gulvbelegg og tepper bør fjernes hvis de er våte. Fuktskadde rom bør varmes opp, og luftes godt for å begrense fuktskadene. Ta ut sikringer for de rommene som har vært oversvømt for å unngå kortslutning. La en elektriker sjekke dette før du slår på igjen. Fjern slam i oversvømt område og kontroller avløp. Kontakt rørlegger hvis du lurer på noe.

Ta bilde eller video av alt som er skadet. Tenk på hva du kan dokumentere. Ta vare på kvitteringer og skadete ting du ønsker erstatning for.

Be om råd

Har du fått vannskade, ring Codan Forsikring så fort som mulig, så får du råd om hva du skal gjøre. Ved behov får du hjelp av et saneringsselskap, som vil reise ut og se på skadene.

Beregn pris | Meld skade | Kontakt Codan Forsikring | Ring 408 06300