Slik hedrer vi våre ildsjeler

Slik hedrer vi våre ildsjeler

Publisert av Bjørn Egil Jakobsen den 20.12.22. Oppdatert 03.01.23.

NBCC-medlemmer kan hedres med Det Edle Drag i bronse, sølv og gull, om man oppfyller kravene i statuttene.  Tildelingen skjer av det Sentrale Æreskollegium, men du og avdelingen din må selv søke.

 

Av BJØRN EGIL JAKOBSEN

 

I statuttene går det fram at bronse kan tildeles medlemmer som har vært medlem av NBCC i minst fem år, hvorav tre år sammenhengende har medgått til å nedlegge en betydelig arbeidsinnsats for organisasjonen.

   Sølv kan tildeles medlemmer som fra før har mottatt Det Edle Drag i bronse, og som utover dette i ytterligere minst fem har fortsatt å nedlegge betydelig arbeid for NBCC.

 

I nummer 6/2022 av Bobil og Caravan Magasinet kan du lese om Magne Storlien, som er tildelt den høyeste utmerkelsen. Foto: Privat

 

Gull er høyest

Det Edle Drag i gull kan tildeles medlemmer som fra før har mottatt sølv, og som gjennom sin innsats i ytterligere tre år har bidratt betydelig til NBCCs utvikling og vekst. 

   I Bobil og Caravan Magasinet nummer 6 forteller vi om Magne Storlien, som er tildelt den høyeste utmerkelsen. Han ble medlem i NBCC avdeling Askim og omegn i 1987, og er en av de trofaste som gjennom mange år har gjort en formidabel innsats for Norsk Bobil og Caravan Club.

  I samme nummer skriver vi om Arve Nørjordet, som nylig fikk den nesthøyeste utmerkelsen. Det Edle Drag i sølv. 

Arve Nørjordet fra NBCC avdeling Lillehammer og omegn kan du også lese om i nummer 6/2022. Foto: Privat

 

Avdeling Solør

Arve Nørjordet ble medlem i NBCC avdeling Hamar og omegn i 1983, og har hatt lang fartstid som tillitsvalgt i NBCC, vært leder, sekretær og er i dag revisor.

   Bobil og Caravan Magasinet har nylig også møtt fire medlemmer hos NBCC avdeling Solør (region Hedmark/Oppland), som er i samme selskap.

   Det vil si kasserer Kjell Even Ruud og Laila Nyborg som er hedret med Det Edle Drag i gull, mens avdelingens leder Åsmund Jacobsen og sekretær Halldis Otterhaug er hedret med Det Edle Drag i sølv for sitt arbeid de har lagt ned for NBCC. 

I nummer 6/ 2022, som kom i forrige uke, kan du lese om Magne Storligen og Arve Nørgjordet.

 

Gull blir æresmedlemmer

Vi kommer tilbake senere med en reportasje i Bobil og Caravan Magasinet etter besøket på Flisa hvor vi traff de fire nylig for en prat.

   Æresutmerkelsen skjer etter søknad, og tildelingene godkjennes av det Sentrale Æreskollegium. Søknad fra lokalt Æreskollegium skal tillegges stor vekt, og man skal i utgangspunktet også ha uttalelser fra avdeling og vedkommende kandidats region.

   Man må først få bronse før man kan få sølv, og sølv før gull. Alle som har mottatt Det Edle Drag i gull er æresmedlemmer i NBCC. 

Siste søndagen før jul traff vi noen av representantene fra NBCC avdeling Solør. I magasin nummer 1/ 2023 kan du lese mer om hva Birger (f.v.), Haldis og Laila og de andre hadde å fortelle. Foto: Bjørn Egil Jakobsen

 

Høytidelige former

Det heter også i statuttene at tildeling av Det Edle Drag skal foregå i høytidelige former og etter vedtatt seremoni ved anledninger der mange medlemmer er samlet. Fortrinnsvis ved årsfester eller lignende, og for mottakerne følger en forpliktelse.

   – Det Edle Drag (høyeste tildelte valør) skal bæres med verdighet ved alle festlige anledninger i NBCC, fastslås det i reglene. 

   Statuttene tar også høyde for at en mottaker kan bli fratatt hedersbevisningen i ettertid ved å vise seg uverdig gjennom sin opptreden og på en sådan måte at Det Edle Drag kommer i vanry. Da kan det Sentrale Æreskollegiet forlange draget inndratt. 

   Hvem som helst kan fremme forsag til kandidater, og dette gjøres overfor lokalt Æreskollegium eller styret i NBCC-avdelingene, som igjen vurderer kandidatene og eventuelt oversender forslaget videre til det Sentrale Æreskollegium. 

Norsk Bobil og Caravan Club har også en «ildsjel-kopp», som kan brukes for å hedre medlemmer. Foto: Bjørn Egil Jakobsen

 

Også en «ildsjel-kopp»

Vi har også en «ildsjel-kopp», som kan brukes av klubbene for å hedre medlemmer som har utmerket seg i arbeidet for NBCC-avdelingen sin for eksempel gjennom et år. 

   2023 håper vi blir et aktivt år både når det gjelder turer, treff og at mange nye campere og ikke minst barnefamilier strømmer til NBCC og blir kjent med andre likesinnede og skaffer seg venner for livet. Slik våre veteraner i avdeling Solør har vært i flere tiår.  

     Glem heller ikke å tipse Bobil og Caravan Magasinet med bilder og litt tekst når ildsjeler hedres og får oppmerksomhet rundt om i landet. Det er bare slik vi har mulighet til å få med oss hva som skjer, men vi kommer nok ganske sikkert også til å dukke opp med kamera og notatblokk på campingplasser, hos forhandlere, enkeltpersoner og foreninger her og der.

 

Dette er en artikkel fra:

PS! Ikke glem å tips Bobil og Caravan Magasinet. Bilder og forklarende tekster setter vi også veldig stor pris på. Kanskje har du til og med selv lyst til å prøve deg å skrive en artikkel om ildsjeler, arrangementer, turer, reiser eller hyggelige sammenkomster i din avdeling. Send bilder og tekst, og så gleder vi oss til redigering og siste finpuss: bjornegil@nbocc.no

 

Ikke medlem enda? (klikk her):