Spøkelse som ikke ville dø

Spøkelse som ikke ville dø

Publisert av Martine Lorentzen den 22.09.22. Oppdatert 28.11.22.

Tekst og bilder: LPG Gruppen

For mange år siden oppsto det et utsagn om at noen i Norge selger propan av dårlig kvalitet. Alt av utstyr tettet seg på grunn av forurensning i propanen, eller for å bruke de ordene som fortsatt lever blant campere: Dere må fylle propan, "ikke den derre LPG gassen" for da tettes gassanleggene deres.

Noen har i mange år hatt stor glede av å spre denne sagnomsuste kunnskapen, og har vel mer eller mindre sett på seg selv som forholdsvis kunnskapsrike når det gjelder gass. Noen har lært dette på kurs, andre har opplevd tette anlegg selv, og noen har selvfølgelig fått dette servert av andre campingvenner som med stor patos har forkynt denne kunnskapen til venner i hyggelig lag.

Det hadde vært hyggelig om alle snart fikk med seg at propan er LPG. LPG er en forkortelse på engelsk som står for Liquefied Petroleum Gas, og den andre mest vanlige gassen som går under samme LPG betegnelsen er Butan. Det finnes også spor av andre gasser (se under).

 For å kunne kalle et produkt propan så må gassen være innenfor strenge spesifikasjoner.

 Alkaner
Metan Maks 0,1 Vol% gas
Etan Maks 2 Vol% gas
Propan Min 95% Vol% gas

 Som regel er det 99 % propan i dette produktet.

  Butan Maks 5% Vol% gas
Pentaner Maks 0,5 Vol% gas

Inndunstingrest (Olje) vekt ppm. Maks 20 ppm. Når det gjelder olje i propan solgt i Norge så ligger det i området rundt 5 ppm. På Norsk blir dette 5 oljemolekyler per 1 million gassmolekyler. Holder ikke produktet seg innenfor disse spesifikasjonene, så kan det ikke selges som propan i Norge.

Det er en del ting som kan påvirke dette. Først og fremst kan det være mangel på service og ettersyn av propananlegget. Som vist over så vil propan alltid inneholde litt andre ting enn propan, og gjennomgår propananlegg aldri eller sjelden noen form for ettersyn eller service kan dette føre til driftsproblemer. Propan oppbevares jo stort sett på flasker, og det sier seg selv at om flasken blir fylt veldig ofte, så vil det kunne akkumulere seg noen rester av for eksempel olje eller små partikler i flasken.

 Noen opplever det som et problem at et filter tetter seg. At det blir et problem er litt underlig, for da har jo faktisk filteret virket etter hensikten. Om man finner en superleverandør som leverer propan på "medisinsk kvalitet", da kan man jo fjerne filteret, men vi er redd for at dette produktet ikke finnes. Hadde det vært slik at det aldri var noen andre partikler eller rester av andre molekyler i propan, så hadde man aldri begynt å produsere filtre heller. Propan er et oljeprodukt, og vil alltid ha et mikroskopisk innhold av olje og partikler.

 Så til alle campingvenner, LPG er propan eller propan er LPG