Innkalling til Årsmøtet avd. Telemark

 

Norsk Bobil og Caravan Club avd Telemark

Innkalling til årsmøte 2024                                                                                                                                                                                                                                  i henhold til vedtektene for NBCC § 9.2.6

på Tollnes Ballklubbs lokaler, Mastemyr 21, 3736 Skien

tirsdag 13 februar kl 18.00.

GPS koordinater: N 59°09'42.8" – Ø 09°37'40.9"

 

Dagsorden:

Pkt. 1 Åpning, Godkjenning av innkalling og dagsorden

Pkt. 2 Valg av møteleder, møtesekretær og 2 medlemmer til å underskrive protokoll

Pkt. 3 Årsberetning for 2023

Pk.t 4 Revidert regnskap for 2023

Pkt. 5 Innkommende saker.

Pkt. 6 Budsjettforslag for 2024

Pkt. 7 Valg Pkt. 8 Avslutning

 

Vedr. fremmøte vises det til vedtektenes § 2.3, § 2.6, § 9.2.4 samt § 9.2.8.

Det er bare avdelingens medlemmer, med gyldig medlemskap på det tidspunkt møtet holdes, som

har adgang. I tillegg har landstyrerepresentanter, komitemedlemmer og sekretariatet også adgang.

Bekreftelse på betalt medlemskap må vises ved inngang.

 

Ved avstemming har de fremmøtte 1 stemme hver, dog begrenset til 2 stemmer pr medlemskap.

Fullmakt godtas ikke.

 

Årsmøtedokumenter sendes ikke ut. Dokumentene er tilgjengelige på møtet.

Innsyn i alle dokumentene kan skje 14 dager før møtet ved henvendelse til Trym på tlf 92223515

eller på mail avd139@nbocc.no.

Forslag til årsmøte må være inne 4 uker før årsmøte. Mail: avd139@nbocc.no

 

Telemark 04.12.2023

 

Vel møtt!

Mvh

Styret NBCC avd Telemark.

 

NB! Merk deg datoen, 13.02.2024

Detaljer

Dato tirsdag 13. februar 2024
Klokkeslett 18:0021:00
Arrangør NBCC avd. Telemark
Kalender Avdelingskalender